logo

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Hotline: 0888 095 855

0888 083 500

10.000 học viên +

100.000 giờ học +

3.000 chứng chỉ +

LỊCH HỌC TIẾNG HÀN EPS

18/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
08h30 - 11h30
ESP.1269
22/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
09h00 - 11h00
ESP.1926
22/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
17h45 - 19h45
ESP.1923
24/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
19h45 - 21h45
ESP.1235
16/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
17h45 - 19h45
ESP.2551
18/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
08h30 - 11h30
ESP.2760
19/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
19h45 - 21h45
ESP.226
19/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
14h00 - 17h00
ESP.2836
17/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
19h45 - 21h45
ESP.5654
17/05/2023
Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6
19h45 - 21h45
ESP.5654
Ngày khai giảng
Ngày học
Giờ học
Lớp

LÝ DO HỌC TẠI TRUNG TÂM

Chuyên nghiệp

Đội ngũ giáo viên dồi dào, nhiều năm kinh nghiệp

Linh động

Linh động cả về thời gian và cách thức

Môi trường

Môi trường năng động, thực hành trực tiếp

Giáo trình, tài liệu

Giáo trình, tài liệu phong phú, xem tài liệu trực tuyến

Sáng tạo

Sáng tạo về cách thức, nội dung giảng dạy

Chứng chỉ

Cấp chứng chỉ trực tuyến